News

26. İBF Azerbaycan Asyanın İncisi

14-17 kasım 2021
26. IBF İş Formu Kongresi, 3 Kasım tarihlerinde, Uluslararası İş Formu (IBF), Müstakil ve Sanayi İş damları Derneği (MÜSİAD) ortaklığında İstanbul’da düzenlendi.

26. IBF İş Formu Kongresi, 3 Kasım tarihlerinde, Uluslararası İş Formu (IBF), Müstakil ve Sanayi İş damları Derneği (MÜSİAD) ortaklığında İstanbul’da düzenlendi.
‘Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası’ konulu kongre, konu itibarı ile insanlığı ilgilendiren ‘Neslin
Muhafazası’ gibi oldukça iddialı bir mevzuyu ilk kez dünya gündemine getirmiş oldu. Katkı sunan bilim insanları, konunun uzmanları, farklı ve oldukça iddialı önerilerde bulundular.
İstanbul'da düzenlenen geniş kapsamlı kongremiz, bakan yardımcıları, büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, 250’yi aşkın davetlinin katılımı ile gerçekleşti.
Kongrenin açılışına Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Tolga TOLUNAY, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI, MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Mahmut Asmalı, IBF Başkanı Sayın Erol Yarar ve IBF üyesi derneklerin Başkan ve üyeleri ile MÜSİAD üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası’ konulu kongre, konu itibarı ile insanlığı ilgilendiren ‘Neslin
Muhafazası’ gibi oldukça iddialı bir mevzuyu ilk kez dünya gündemine getirmiş oldu. Katkı sunan bilim insanları, konunun uzmanları, farklı ve oldukça iddialı önerilerde bulundular.
İstanbul'da düzenlenen geniş kapsamlı kongremiz, bakan yardımcıları, büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, 250’yi aşkın davetlinin katılımı ile gerçekleşti.

 

Kongrenin açılışına Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Tolga TOLUNAY, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI, MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Mahmut Asmalı, IBF Başkanı Sayın Erol Yarar ve IBF üyesi derneklerin Başkan ve üyeleri ile MÜSİAD üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

KongreS


IBF Başkanı Sn. Erol YARAR Moderatörlüğünde,
• Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU, Küresel İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği
• Doç. Dr. Yüksel OKŞAK, Küresel İktisadi Gelişmeler ve Gıda Güvenliği
• Dr. Deniz İSTİKBAL, Küresel Siyaset ve Gıda Güvenliği
Sebahattin Zaim Üniversitesi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan YETİM Moderatörlüğünde
• Dr. Muhlis AKAR, Ayet ve Hadislerde Helal Gıda ve Neslin Muhafazası
• Dr. Halim AYDIN, Tohum, Embriyo, Çocuk ve Neslin Muhafazası
• Prof. Dr. Ahmet MARANKİ, Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Neslin Muhafazası
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ÖG, Prof. Dr. Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU, Moderatörlüğünde
• Prof. Dr. İffet İrem ÇANKAYA, “Geleneksel İlaçların Neslin Muhafazasındaki Önemi”
• Dr. Deniz ARACI, “Neslin Muhafazasında Doğru Beslenmenin Önemi”
• Dr. Hasan Hüsnü EREN, “Hormonal Besinlerin Biyo-Analitik Etkileri ve Neslin Muhafazası”
• Dr. Cüneyt TUĞRUL, “Hormonal Tedavilerin Nesil Üzerindeki Etkileri”
Başlıklarında katılımcılara detaylı bilgi, tecrübe ve çözüm önerileri sunulmuş ve önemli bilgiler aktarmaları ile gerçekleştirilmiştir.


Sunumlardan öne çıkan öneriler


*Yeni bir medeniyetin inşası ancak bedeni ve fikri sağlıklı insanlarla yapılabilir. Bu gerçekten yola çıkarak insan fıtratına uygun Gıdaların üretilmesi ve tüketilme sunulması, Yeni kurulacak Huzur, paylaşım ve merhamet medeniyetinin inşasının ön şartı kabul edilerek, milli politikaların oluşturulması gerekmektedir.
*Anadolu topraklarında olduğu gibi, binlerce endemik bitkinin korunarak insanın sağlıklı yaşamı ve tedavisinde kullanılır hale getirilmeli ve bu yönde Tarım ve Sağlık politikalar geliştirilmeli,
*Hastalıkların toksik sebeplerinden oluşması gerçeğiyle beslenme ve tedavi yöntemleri tekrardan gözden geçirilmeli ve Kadim Anadolu Tıbbının, mevcut ortodoks tıpla birlikte insanlığa sunulmalı,
*Şüpheli olanlar dâhil İnsan fıtratını bozan uluslararası sermaye gruplarının desteklediği tohum, ilaç, aşı, gübre, yem, beslenme politikalarına karşı izleme kurulları ve biyoyararlılık ölçümleri gibi inceleme laboratuvarları kurularak, milli Gıda ve Sağlık politikaları uygulanmalı ve bu konunun önemi Tüm İslam ülkelerine anlatılıp bulgular paylaşılarak iş birliği yapılmalı,
*Bütün dünyada doğal fonsksiyonel tarım alanları koruma altına alınmalı,
*Nitelikli doğal gen kaynakları korunarak tarım ekonomisine kazandırılmalı, üretimler desteklenmeli,
*Anneler için hamilelik öncesi ve emzirme sonuna kadar özel beslenme ve tedavi ürünleri geliştirilmeli,
uygulanmalı,
*İslam İş birliği Teşkilatı Bünyesinde Biyogüvenlik Kurulu Kurulmalı, bu konuda çeşitli platformlarda farkındalık uyandıracak etkinlikler yapılmalı,
*Tarım politikalarında, fiyatlar yükseldiğinde ithalatı açıp, yerli üreticilere uzun vadeli çözüm programları geliştirilerek, tekrar ithalatı kapatarak yerli üreticilerin istikralı uluslararası rekabete hazırlanmasına, tarım sanayinin gelişmesine katkı sağlanmalı,
*GDO ve zararlı gıda katkılarına hayır demek yetmiyor, sanayide bu katkıların yerini alacak doğal tarım
Ürünlerin, katkıların geliştirilmesi için üniversite-sanayici iş birliği yapmalı,
*Neslin geleceğinin korunması için, kendi mikrobiyata alt yapımızı kurmalı endemik probiyotikler üretilmeli. Hem de gençlerin ve insanların doğal genetik yapılarının bozulmaması için, kime ait olduğu belli olmayan birinin bağırsaklarından veya yabancı milletin yedikleri ile farklılaşmış bakterilerin izole edilmiş hali şifa olsun diye kullanılmamalı, nesli istediği gibi yönlendirmek isteyen küresel ürünler yerine kontrolümüzde olan kendi insanımız, kendi ürettiğimiz probiyotiklerle tedavi edilmelidir.
*Küresel dünyanın endüstriyel atıklarının kirlettiği dünyada sağlıklı kalabilmek için toksinleri atmak için,
detoks ve hacamat gibi geleneksel tıp yöntemlerinin etkin olarak kullanılmalı,
*Hormonlu gıda katkılarının ve ilaçların insanların günlük yaşantılarındaki duyusal hislerini olumsuz etkilediği, çocuk ve gençlerde cinsel sorunlara sebep olduğu için bu tür uygulamalar yerine insan fıtratına uygun doğal ürünlerle tedavi ve belenme ürünleri geliştirilmeli,
*Su tüketiminin azaltılması için kültür balıkçılık teşvik edilmeli, bu üretim yerlerinde nesli bozacak gluten içerikli yemler ve GDO’lu yemler kullanılmamalı,
*Neslin muhafazası için Anne, baba, ailenin ve öğretmenlerin farkındalığını sağlamak için eğitimler, sosyal projeler düzenlenmeli, anne olacak bireylerin gebelik öncesi beden detokslarinin önemi vurgulanmalı ve anne sütüne en az 1 yıl mümkünse daha uzun süre ‘başka süt ve mama kullanmadan’ devam edilmeli,
*Mevcut ve 30 yıl içinde oluşacak İklim değişikliği ve çevresel değişiklikler göz önüne alınarak yeni TARIM bölgeleri planlanmalı,
*Tropikal bölgelerde çok su ihtiyacı olan Bitkiler yerine bölge yağmur potansiyeline göre ürün ekim planlaması yapılmalı buna göre teşvikler verilmeli,
*Çiftçinin uygun ürün yanında uygun finansa erişmesi ve sürekliliği sağlanmalı,
*Küçük kooperatif yapısından, yeni nesil büyük kooperatiflere ve iş birlikteliklerine geçilmeli,
*Gıda milli güvenlik meselesi ilan edilmeli, Türkiye ve İslam dünyasında muhtelif krizlere karşı stratejik gıda ürünleri için asgari stok-temin programları hazırlanmalı,
*Tohumun bankalarda muhafazası edilmesi yanında, seçilen tohumların sürekli ekilerek çevre koşullarına uyumu sağlanmalı,
*Haram helal kavramlarının, Gıda ve Çevre açısından günümüz şartlarına göre tekrar tanımlanmalı,
*Bu kongre de ‘Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası’ önemli ve kapsamlı olması sebebi ile bir başlangıç
yapıldığı, daha geniş kapsamlı ve uluslararası nitelikte geniş katılımcılarla, 2023 Nisan sonu-Mayıs başı ‘Konya Türk-Arap IBF İş Formunda tekrar işlenmesine karar verilmiştir.
Değerli katkılarından dolayı sporlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.


Son olarak, MÜSTAKİL SANAYİ VE İŞ ADAMLARIN DERNEĞİ
iş birliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Zirve hazırlıkları sürecinde desteğini esirgemeyen tüm BOG üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kongreyi başarılı bir şekilde bitirmemizi nasip eden Allah'a şükrediyoruz.

IBF